HEYMconsult A/S jest duńską firmą handlowo – inżynierską o orientacji polskiej. Założona 1.02.1991 roku, była i jest solidnym partnerem handlowym dla wielu międzynarodowych przedsiębiorstw działających w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki.

Założyciel firmy, Maciej R. Heymowski ukończył studia inżynierskie na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz wydziale Inżynierii Środowiska w Duńskim Uniwersytecie Technicznym DTU w Lyngby (Kopenhaga).

Od lipca 1986 roku mieszka na stałe w Danii.
Wiadomości nabyte podczas studiów o orientacji ekologicznej w obu krajach były podstawą do obrania tego kierunku rozwoju firmy.
Spółka akcyjna HEYMconsult A/S rozpoczęła swą działalność od wdrażania do nowo powstających w Polsce obiektów ochrony środowiska – technologii zachodnich.
Obszarem działań były przede wszystkim oczyszczalnie ścieków i elektrownie.

Na początku lat 90-tych rozpoczęła się trwająca do dziś współpraca z wiodącymi na świecie producentami urządzeń stosowanych w ekologii: HV-TURBO A/S (dzisiaj Siemens Turbomachinery Equipment GmbH), produkujące dmuchawy promieniowe o wydajności do 125.000 m3/h, LJM A/S oraz LANDIA A/S (światowi potentaci w produkcji mieszadeł i mikserów do mieszania osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków).
HEYMconsult stał się szybko wyłącznym przedstawicielem tych fabryk na rynku polskim, wyposażając w w.w. urządzenia ponad 100 obiektów.

HEYMconsult A/S było przez wiele lat odpowiedzialne za skandynawski oddział polskiego holdingu, prężnie działającego w energetyce – IZOMAR Sp. z o.o.
Współpraca z Izomarem zaowocowała w połowie lat 90-tych projektami wykonywanymi w Polsce wspólnie z FLS miljø A/S, Rockwool A/S, Skamol A/S i innymi liczącymi się w tej branży przedsiębiorstwami duńskimi.

Z uwagi na wiele obiektów wyposażonych w Polsce w urządzenia dostarczone przez HEYMconsult, powstała potrzeba stworzenia polskiej firmy serwisowej na miarę zachodnią.
I tak w roku 1998 powstał zatrudniający dzisiaj kilkanaście osób, samodzielny oddział serwisowy HEYMservice Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
W takt rozwoju monitoringu i nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, opartych na kompaktowych rozwiązaniach urządzeń, powstała w roku 2016 nowa firma serwisowa o orientacji elektronicznej HEYMtechnology Sp. z o.o.
Dla lepszej koordynacji działań wszystkich firm, powołano w tym samym roku w Danii firmę HEYM Holding ApS.

W roku 2000 HV-TURBO A/S zostało przejęte przez niemiecką grupę kapitałowa AG KK&K.
W kilka lat później HEYMconsult A/S stało się w przedstawicielem w Polsce innych niemieckich fabryk należących do tej grupy.
Od tej pory program usług i dostaw oferowanych w Polsce przez HEYMconsult powiększył się o potężne dmuchawy i turbiny parowe z AG KK&K, stosowane w górnictwie i energetyce wentylatory z TLT-Turbo GmbH oraz dmuchawy procesowe do gazów z PGW-Turbo GmbH.

W listopadzie 2006 roku cała grupa AG KK&K wraz ze wszystkimi fabrykami została przejęta przez koncern SIEMENS. I tak od roku 2006 do końca roku 2014, HEYMconsult A/S było w Polsce oficjalnym przedstawicielem tego koncernu i od 2006 roku mogło legitymować się znaczkiem “SIEMENS Approved Partner”

W roku 2014 nasz dostawca wentylatorów, TLT-Turbo GmbH zmienił właściciela na Power Construction Corporation of China. Jednocześnie nawiązaliśmy ścisłą współpracę z włoskim producentem dmuchaw promieniowych typu Turbo, fabryką Next Turbo Technologies S.p.A.
Jako przedstawiciel tych dwóch wiodących w świecie producentów, w roku 2015 HEYMconsult A/S nie przedłużył już swojego kontraktu z koncernen SIEMENS.

Oferujemy:

  • doradztwo techniczne, dostawę i montaż urządzeń stosowanych w części biologicznej oczyszczalni ścieków, przede wszystkim dmuchaw i mieszadeł
  • doradztwo techniczne, dostawę i montaż stosowanych w energetyce i górnictwie wentylatorów do powietrza i spalin
  • sprawny i kompetentny serwis szerokiej gamy urządzeń stosowanych w ochronie środowiska, energetyce, górnictwie i przemyśle chemicznym
  • wysoce profesjonalny poziom współpracy oparty na wieloletnim doświadczeniu
  • znajomość zachodnich oraz wschodnich rynków zbytu
  • krótkoterminowe dostawy wysokiej jakości urządzeń
  • krótkie terminy reakcji serwisowych i mobilność po całym kraju
  • wysoce zaawansowane doradztwo techniczne
  • solidną, duńską gwarancję za dostarczone urządzenia i wykonywane prace.

Zapraszamy do współpracy!